Grenzüberschreitende Zukunftsbrücke – Transgraniczny Most Przyszłości

Herzlich willkommen auf der Website unseres neuen Bildungsprojektes im Rahmen der
deutsch-polnischen Zusammenarbeit, kurz genannt „Grenzüberschreitende Zukunftsbrücke – Transgraniczny Most Przyszłości“


Witamy na stronie internetowej naszego nowego projektu edukacyjnego
realizowanego we współpracy polsko-niemieckiej pod skróconą nazwą Transgraniczny Most Przyszłości”.

weiterlesen ..