Arbeitspaket II

Ziel des Arbeitspakets besteht in der Schaffung von 2 Zentren für Berufsorientierung und Gesundheitsmanagement.

Gemeinsame Umsetzung der Aktivitäten

  • deutsch-polnische thematische Austausche
  • Sprachunterricht
  • Workshops zum Thema Berufsorientierung und Gesundheitsmanagement
  • Gemeinsame deutsch-polnische Sportveranstaltungen mit Picknicks, Kreativwettbewerben und Ausstellungen, mobilen Handwerksaustellungen, Schulungen für Schüler, Eltern und Lehrer, grenzüberschreitendes Familienfest

Celem pakietu roboczego jest utworzenie 2 centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem.

Wspólna realizacja działań

  • polsko-niemieckie wymiany tematyczne
  • nauczanie języka
  • warsztaty poświęcone orientacji zawodowej i zarządzaniu zdrowiem
  • wspólne polsko-niemieckie wydarzenia sportowe z piknikami, konkursami kreatywnymi i wystawami, mobilnymi wystawami z rzemiosłem, szkoleniami dla uczniów, rodziców i nauczycieli, transgraniczne święto aktywności rodzinnyc