Zukunftsbrücke - Most Przyszłości

Herzlich willkommen auf der Website unseres neuen Bildungsprojektes im Rahmen der deutsch-polnischen Zusammenarbeit, kurz genannt „ZUKUNFTSBRÜCKE“ – „Most Przyszłości“
Witamy na stronie internetowej naszego nowego projektu edukacyjnego realizowanego we współpracy polsko-niemieckiej pod skróconą nazwą „MOST PRZYSZŁOŚCI”.

Am 01.01.2019 starteten der Berufsbildungsverein Eberswalde e. V. mit seinen Oberbarnimschulen und die Stadt Stardard in Westpommern mit ihrer 2. Grundschule ein gemeinsames Projekt mit dem vollständigen Namen

„Grenzüberschreitende Zukunftsbrücke – Etablierung deutsch-polnischer Zentren für Berufsorientierung und Gesundheitsmanagement in der Euroregion Pomerania.“

Stowarzyszenie Berufsbildungsverein Eberswalde e. V. wraz z prowadzonym przez nie zespołem szkół Oberbarnimschulen oraz miasto Stargard w województwie zachodniopomorskim wraz ze Szkołą Podstawową nr 2 rozpoczęły w dniu 01.01.2019 r. realizację wspólnego projektu, którego pełna nazwa brzmi:

„Transgraniczny Most Przyszłości - utworzenie polsko-niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania”

An dieser Stelle werden wir von unseren gemeinsamen Vorhaben zur Projektumsetzung berichten.
Na tych stronach będziemy informować o naszym wspólnym przedsięwzięciu i jego realizacji.

Am 25.September fand in Schwedt die Jahreskonferenz für unser Kooperationsprogramm statt.
Dnia 25 września odbyła się w Schwedt Roczna Konferencja naszego Programu Współpracy.

Filme, Logos und Webseiten des multimedialen Wettbewerbs wurden gezeigt und die besten Projekte wurden ausgezeichnet. Auch unser Projekt beteiligte sich am Wettbewerb.
W ramach konkursu multimedialnego prezentowano filmy, logotypy i strony internetowe, wyróżniono najlepsze projekty. W konkursie brał udział także nasz projekt.

Die Stadt Stargard wertete auf ihrer Website die Veranstaltung auch aus, da unser LOGO ausgezeichnet wurde.
Miasto Stargard zaprezentowało to wydarzenie również na swojej stronie internetowej, ponieważ nasze LOGO uzyskało wyróżnienie w konkursie.

https://www.stargard.pl/aktualnosci/most-przyszlosci-wyrozniony