Achtklässler der Oberschule probieren sich während der Werkstatttage aus

Im Berufsbildungsverein Eberswalde e.V. verfügen wir im Geschäftsfeld Ausbildung/ Berufsvorbereitung über Lernwerkstätten zur beruflichen Rehabilitation. Dies eröffnet uns die Möglichkeit, das Curriculum Berufliche Orientierung auch in der Praxis zu erproben und unseren Oberschülern einen Einblick in die Berufswelt zu ermöglichen.

Am Montag den 06.12.2021 starteten die drei Tage, in denen die Achtklässler sich in den Lernwerkstätten im Industriegebiet an der Angermünder Straße vorstellten. Sie erhielten die Möglichkeit, Einblicke in die 4 Berufsbereiche Metalltechnik, Verkauf, Farbtechnik & Raumgestaltung und Gastronomie und Service zu bekommen.

In der Metalltechnik ging es gleich richtig zur Sache. Ein vorbereitetes Stück aus massivem Eisen wurde präzise zurechtgefeilt, entgratet, gekörnt und angebohrt. Ziel war die Herstellung eines Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiels, welches ausschließlich aus Metall besteht. Während dieser praktischen Tätigkeit blühten einige Schüler, die über das lange Stillsitzen im Schulunterricht nicht immer glücklich sind, sichtbar auf.

Im Bereich Verkauf bekamen unsere Schüler einen Einblick in die fordernden Tätigkeiten während des Weihnachtsverkaufs im Einzelhandel. Vor allem eine optisch ansprechende Aufmachung von Waren ist hier ein kaufentscheidender Faktor, weshalb auch Kreativität bei der Arbeit gefragt war.

Im Ausbildungsbereich Farbtechnik & Raumgestaltung wurde das Arbeiten mit verschiedenen Maltechniken erprobt und eine kreative Gestaltung mit Hilfe von Wickelmethoden vermittelt. Zum Glück wurde mit Wasserfarben gearbeitet, sonst wäre manches schöne T-Shirt jetzt wohl ruiniert.

In der Lernwerkstatt für die Gastronomie und den Service bekamen die Interessenten zunächst einen Überblick über die vielfältigen Tätigkeiten in diesem Berufsfeld vermittelt. Danach durften sie sich selber beim Erstellen von mundgerechtem und optisch ansprechendem Obstsalat ausprobieren. Überraschend war für viele Teilnehmer wohl, dass die Arbeit in diesem Berufsfeld eine breite Palette an Fähigkeiten fordert, wie beispielsweise Mathematik, Kreativität, Fingerfertigkeit und auch etwas Schauspielerei.

Zusammenfassend machten unsere Achtklässler wichtige erste Berufserfahrungen in einer pädagogisch geschützten Atmosphäre. Viele konnten ihre Kompetenzen überprüfen, oder sie entdeckten welche. Mancher fand vielleicht bereits dort seinen Traumberuf. Aber auch die Erkenntnis, etwas nicht zu können oder zu wissen, ist von großer Bedeutung für die Entwicklung eines jungen Menschen. Es zeigte sich auch das das erarbeitete Curriculum praxistauglich ist und für die Erreichung der Lernziele geeignet ist.

Ósmoklasiści próbują swoich sił na dniach warsztatowych

W Stowarzyszeniu Edukacji Zawodowej BBV Eberswalde e.V. dysponujemy w sektorze kształcenia / przygotowania zawodowego warsztatami edukacyjnymi do prowadzenia rehabilitacji zawodowej. To daje nam możliwość przetestowania w praktyce planu dydaktycznego w zakresie orientacji zawodowej i dania naszym uczniom szansy na zapoznanie się ze światem zawodowym.

W poniedziałek, dnia 06.12.2021 r. rozpoczęły się trzydniowe zajęcia, podczas których ósmoklasiści przebywali w warsztatach edukacyjnych na terenie przemysłowym przy ulicy Angermünder Straße. Zyskali możliwość zapoznania się z 4 grupami zawodów: obróbka metali, sprzedaż, techniki malarskie & aranżacja przestrzeni oraz gastronomia i serwis.

W sekcji obróbki metali od razu przystąpiono do prawdziwej pracy. Przygotowany materiał z masywnego żelaza został precyzyjnie opiłowany, pozbawiony zadziorów, oznaczony punktakiem i nawiercony. Celem było wyprodukowanie gry „Człowieku, nie irytuj się”, składającej się wyłącznie z metalu. Podczas tej praktycznej czynności niektórzy uczniowie, których nie zawsze uszczęśliwia długie siedzenie w ciszy na lekcji w szkole, w sposób widoczny rozkwitli.

W sekcji sprzedaży nasi uczniowie zyskali wgląd w wymagające prace podczas sprzedaży bożonarodzeniowej w handlu detalicznym. Czynnikiem decydującym o zakupie jest tu przede wszystkim optycznie zachęcająca prezentacja towarów, dlatego też w pracy tej pożądana jest kreatywność.

W sekcji techniki malarskie & aranżacja wnętrz testowano różne techniki i pokazywano kreatywne sposoby zdobienia metodą owijania. Na szczęście pracowano przy życiu farb wodnych, w innym przypadku niejeden piękny t-shirt nie nadawałby się już do dalszego użytku.

W warsztacie edukacyjnym poświęconym gastronomi i serwisowi zainteresowani zyskali najpierw wgląd w różnorodne zajęcia wykonywane w tym zawodzie. Potem mogli sami spróbować swoich sił w przyrządzaniu smacznej i optycznie zachęcającej sałatki owocowej. Zaskoczeniem dla wielu było zapewne, że praca w tym zawodzie wymaga szerokiej palety kompetencji, na przykład znajomości matematyki, kreatywności, zręczności a także nieco umiejętności aktorskich.

Podsumowując, nasi ósmoklasiści zebrali pierwsze ważne doświadczenia zawodowe w sprzyjającej atmosferze pedagogicznego wsparcia. Wielu mogło zweryfikować lub dopiero odkryć swoje kompetencje. Niektórzy być może odkryli tam zawód swoich marzeń. Jednak również pozyskanie informacji, że się czegoś nie umie lub nie wie, ma duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka. Okazało się również, że opracowany plan dydaktyczny sprawdza się w praktyce i jest optymalny dla osiągnięcia celów edukacyjnych.