Schülerstudie – badanie uczniowskie

Innerhalb des Projektes zu entwickelte neue Lösungen mit einer übertragbaren Reichweite: eine gemeinsame Schülerstudie zum Thema:

„Zwischen Entdeckergeist und digitaler Überforderung“
(Traditionelle Berufsbilder - Digitalisierung – Gesundheitsmanagement)

Nowe rozwiązania opracowywane w projekcie, dające możliwość ich implementacji w innych placówkach: wspólne badanie uczniowskie:

„Pomiędzy duchem odkrywcy a cyfrowym przeciążeniem”
(tradycyjne zawody - cyfryzacja - zarządzanie zdrowiem)

Workshop 1

Workshop 2

Protokoll

Workshop 3

Protokoll